TCPP / Ciklopentan

  • Cyclopentane

    Ciklopentan

    Ciklopentan, takođe poznat kao "pentametilen", je vrsta cikloalkana sa formulom C5H10.Ima molekulsku težinu od 70,13.Postoji kao neka vrsta zapaljive tečnosti.Rastvorljiv je u alkoholu, eteru i ugljovodonicima i nije rastvorljiv u vodi.Ciklopentan nije planarni prsten i ima dvije konformacije: konformacije omotača i konformacije polu-stolice.Pokazuje crveno žutu boju kada ima reakciju sa dimećom sumpornom kiselinom dok stvara nitrociklopentan i glutarnu kiselinu kroz reakciju sa azotnom kiselinom.

  • Flame retardant for polyurethane rigid foam system TCPP

    Usporivač plamena za poliuretansku krutu pjenu sistem TCPP

    Otporni na plamen TCPP, hemijski naziv Tris (2-hloroizopropil) fosfat, je jeftin usporivač plamena na bazi hlora i fosfora.Ima najbolju hidroliznu stabilnost među trenutno dostupnim halogeniranim organskim fosfatima.Ne može se otopiti u vodi, rastvara se u većini organskih rastvarača i ima dobru kompatibilnost sa smolama.Primjena kao otpornik plamena u proizvodnji acetatnih vlakana, polivinil-hlorida, PU pjene, EVA, fenolnih materijala.Osim usporavanja plamena, može također promovirati otpornost na vlagu, otpornost na niske temperature, sposobnost antistatičnosti i mekoću materijala.