Loj amin etoksilati

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Loj amin etoksilati

    Ova serija proizvoda je rastvorljiva u vodi.Serija je nejonska kada se rastvori u alkalnom i neutralnom mediju, dok u kiseloj sredini pokazuje kationsku.Prilično su stabilni i u kiseloj i u alkalnoj sredini, kao iu tvrdoj vodi.U alkalnom i neutralnom mediju, serija se može mešati sa drugim jonskim materijama.