Silan modificirani polieter (MS smola)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    MS smola za zaptivanje Donseal 920R

    Donseal 920R je poliuretanska smola modificirana silanom na bazi polietera visoke molekularne težine, prekrivena siloksanom i koja sadrži karbamatne grupe, ima karakteristike visoke aktivnosti, nema disocijativnog izocijanata, nema rastvarača, odlične adhezije i tako dalje.