Polimer poliol za fleksibilnu pjenu

  • Polymer polyol for Flexiable foam

    Polimer poliol za fleksibilnu pjenu

    POP je sinteza polieter poliola, akrilonitrila, stirena i drugih materijala, koji se uglavnom koriste za visoko nosivi poliuretan, blok fleksibilnu pjenu visoke otpornosti, fleksibilnu pjenu za oblikovanje, fleksibilnu pjenu za integralnu kožu i polufleksibilnu pjenu itd.