Donlube P serija

  • Water Insoluble PAG

    PAG nerastvorljiv u vodi

    Donlube P serija koja se naziva i PAG nerastvorljivi u vodi su polimeri svih oksipropilenskih grupa nastalih alkoholom (ROH).Don lube proizvodi serije P dostupni su u rasponu molekulskih težina (i viskoziteta).Za razliku od ostalih serija Donlube P Series proizvodi su netopivi u vodi i imaju jednu terminalnu hidroksilnu grupu.Serijski proizvodi imaju niske, stabilne tačke tečenja jer su bez voska.Ne sadrže i ne zahtevaju depresore tačke tečenja.Izuzetno širok spektar svojstava koje nude Donlube fuidi i maziva čini ih korisnim u brojnim industrijskim primjenama, kao što su mazivo za kompresore, podmazivanje zupčanika, podmazivanje pri visokim temperaturama i masti.