Block Foam & Pouring Foam

 • Blend Polyols for Block Foam

  Pomiješajte poliole za blok pjenu

  Mješavina poliola za PIR blok pjenu je vrsta mješavine poliola koji koristi hfc-245fa ili 365/227 sredstvo za pjenjenje, s poliolom kao glavnom sirovinom, pomiješanim sa posebnim pomoćnim agensom, pogodnim za izolaciju građevina, transporta, školjki i drugih proizvoda .Ovaj materijal je posebno razvijen za kontinuiranu liniju.Poliuretanski proizvod pripremljen reakcijom sa izocijanatom ima sljedeće prednosti:

  ● Ekološki prihvatljiv, bez uništavanja ozonskog omotača

  ● Visoka tlačna čvrstoća i dobra homogenost izotropne čvrstoće

  ● Odlične performanse toplotne izolacije i stabilnost dimenzija