Company News

Posvećeni smo pružanju proizvoda i tehničkih rješenja našim kupcima i zadovoljavanju njihovih visokokvalitetnih i ličnih potreba kupaca i voljnih da sarađujemo širom svijeta sa iskrenim stavom.

 • Društvena odgovornost——Dobrotvorni događaj u januaru 2022
  U 9:30 ujutro 20. decembra 2021. Zhai Lijie, zamjenik sekretara općeg ogranka stranke Shanghai Dongda, Xu Feng Yiru, sekretar ogranka Lige mladih, i Wang Lili, predsjednik sindikata Yinuowei grupe, došli su u školu Longquan u Shanyang grad za obavljanje ak...

 • Sigurnost je spas preduzeća
  U cilju proslave 100 godina od osnivanja stranke, implementirati upravljanje bezbednošću svih zaposlenih i popularisati bezbednosna znanja i praktične veštine svih zaposlenih u pogonu.Da, prenesite kulturu sigurnosti.Omladinska liga bran...

 • Aktivnosti čišćenja opreme Shanghai Dongda
  U 11 sati 7. septembra 2021. godine, u konferencijskoj sali na trećem spratu Dongda chemical (video veza konferencijske sale na prvi sprat Dongda po...

  Trudimo se da kupcima pružimo kvalifikovane proizvode.
  Tražene informacije, Uzorak, Ponuda, kontaktirajte nas!

  upit